JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Store sjøfartsnasjoner regulerer sine farvann

Store sjøfartsnasjoner regulerer sine farvann

VANLIG: Det er mer vanlig enn uvanlig at kystnasjoner har regulering av skipsfarten, rapporterer ITF.

VANLIG: Det er mer vanlig enn uvanlig at kystnasjoner har regulering av skipsfarten, rapporterer ITF.

ITF

Kabotasjereguleringer rundt i verden viser at det også er mulig i Norge, mener Johnny Hansen.
Stortingspolitikere er overrasket over utbredelsen og er enda sikrere på at Norge kan og bør innføre reguleringer.

Johnny Hansen, som tidligere er leder av Norsk Sjømannsforbund, er nestleder i International Transport Workers Federation (ITF) Cabotage Task Force, en arbeidskomité med fokus på kabotasjeregler og kabotasjemuligheter rundt omkring i verden.

– Hovedoppgaven til komiteen er å beskytte de landene som allerede har innført kabotasje, og samtidig kartlegge og bistå de landene der det ikke er kabotasjeregler enda, deriblant Norge, sier Hansen.

ITF-gruppen har kartlagt at 91 FN-stater har innført kabotasjeregler for sjøfolk, og at 80 prosent av verdens kystlinjer har nasjonale reguleringer i en eller annen form.

MØTE I NORGE: ITFs kabotasjekomité hadde nylig møte i Maritimt Hus. Her er det Johnny Hansen som tar ordet.

MØTE I NORGE: ITFs kabotasjekomité hadde nylig møte i Maritimt Hus. Her er det Johnny Hansen som tar ordet.

Tri Nguyen Dinh

I flere hundre år

Komiteen har gjennomgått 193 FN-land og påvist blant annet:

Kabotasje eksisterer på tvers av alle politiske, økonomiske og juridiske systemer.

Blant landene som har kabotasje er Kina, Sør-Korea, Russland, Japan, Chile, Mexico, Brasil, Argentina, Australia og Canada.

Kabotasjelover er forankret i maritim historie og har eksistert i lovene til noen av FNs medlemsland i århundrer. En studie viser at kabotasjeprinsipper eksisterte allerede i 1381 i England under styret til kong Richard II.

Det er et rikt utvalg av tilnærminger til kabotasjeregelverk.

Kabotasjepolitiske mål er forskjellige, men hovedmålene er blant annet å opprettholde nasjonal sikkerhet, fremme rettferdig konkurranse, skape arbeidsplasser, fremme skipseierskap, miljøbeskyttelse og å bevare maritim kunnskap og teknologi.

Vil hjelpe fagforeninger

– Det ITF jobber med går rett inn i kampen vi har her hjemme om å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår langs norskekysten og på norsk sokkel. Komiteens viktigste jobb de siste årene er kartleggingen av kabotasje i verden og å finne saklige og faktabaserte argumenter for kabotasje, slik at nasjonale fagforeninger kan jobbe med å beskytte sjøfolk i sine egne land og innføre kabotasjeregler, sier Hansen.

Han påpeker at mange tror kabotasjeregler handler om å utestenge internasjonale sjøfolk, men i realiteten er det en regel for å sikre likebehandling og like konkurransevilkår for nasjonale sjøfolk. Kampen i Norge handler om at alle sjøfolk skal ha samme vilkår når de jobber i Norge, understreker Hansen.

– Det vi ofte møtes med i Norge er at det er umulig å innføre krav om norske vilkår på grunn av internasjonale konvensjoner som vi har ratifisert. ITF Cabotage Task Force kan derimot framlegge at svært mange stater har en eller annen form for kabotasje. Det viser at det er fullt mulig for Norge også, sier Hansen, som selv har jobbet for kabotasjeregler her hjemme siden 2008.

Selv om mange rederier er imot kabotasje og ønsker å gjøre som de vil uten restriksjoner, er det faktisk også arbeidsgivere som vil ha nasjonale lover og regler.

– De ser at kabotasje kan hjelpe dem mot internasjonale selskaper som kommer og bruker billig arbeidskraft, sier Hansen.

Viktig også for sikkerheten

Foruten å beskytte norske sjøfolks konkurransevilkår mot billigere utenlandsk arbeidskraft, vil Johnny Hansen også minne om at beskyttelse av norsk sjøfolk har et sikkerhetspolitisk perspektiv, særlig nå som en krig er mer realistisk enn på lenge.

– Når fartøy langs kysten og på norsk sokkel bruker utenlandske sjøfolk, er Norge tjent med det i en krig? Vil skipene og mannskapet brukes etter Norges behov? Vil utenlandsk mannskap være lojale til Norge, spør Hansen retorisk.

Politikere overrasket

Under ITF Cabotage Task Force sitt møte i Maritimt hus deltok også tre stortingspolitikere; Per Vidar Kjølmoen (Ap), Sverre Myrli (Ap) og Dagfinn Olsen (Frp).

De ønsket å lære mer om kabotasje i andre land og ble overrasket over utbredelsen av kabotasjeregler verden over.

– Her har vi fått veldig nyttig informasjon knyttet til det pågående lovarbeidet om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på sokkelen, sier Kjølmoen.

Han påpeker at flere politikere, særlig på høyresiden, mener at det er en veldig radikal lovgivning å kreve norske vilkår på sjøen i Norge, men tilbakeviser at så er tilfelle.

– Vi har lært i dag at 91 andre nasjoner har reguleringer som til dels går mye lengre enn det vi har foreslått i Norge. Så vi er om mulig enda sikrere etter møtet at dette er riktig vei gå, fortsetter Kjølmoen.

Vil være bra

Partikollega Myrli mener at argumentene som blir brukt mot å innføre norske vilkår i Norge fordi det vil radere ut norsk maritim næring, ikke gir mening.

– Jeg vil heller si det er motsatt; vi må ta vare på det vi har. Vi har ingen maritim næring i framtiden, hvis vi ikke sørger for at vi har et godt regelverk som tar vare på norske sjøfolk. Vi er veldig trygge på at dette er riktig vei å gå. Det skal være norsk lønn og norske vilkår i norske farvann. På lang sikt vil dette være bra for den maritime næringen, sier Myrli.

– Når ITF har påvist at de fire landene som er større maritime nasjoner enn Norge har regulering på plass allerede, så synes jeg de politiske motstanderne mot dette kan legge vekk sine ideologier og heller komme og støtte Ap i vår kamp for å innføre reguleringer. Vi må få dette behandlet på Stortinget så fort som mulig, vi bør ikke bruke mer tid enn nødvendig, avslutter Kjølmoen.

Vi har lært i dag at 91 andre nasjoner har reguleringer som til dels går mye lengre enn det vi har foreslått i Norge.

Per Vidar Kjølmoen (Ap)

Kabotasje

Der en transportør fra et land driver transport av gods og personer mellom forskjellige destinasjoner innenfor et annet lands grenser. 

På land er kabotasje i utgangspunktet ikke tillatt i Norge. 

I norske farvann og på norsk sokkel er det fortsatt ingen kabotasjereguleringer.

Når fartøy langs kysten og på norsk sokkel bruker utenlandske sjøfolk, er Norge tjent med det i en krig?↔Johnny Hansen

26.04.2024