JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Betydelige svakheter i lovforslaget

– Betydelige svakheter i lovforslaget

ARBEIDET FORTSETTER: Sjømannsorganisasjonene, her representert ved lederne Hege-Merethe Bengtsson, Kurt Inge Angell og Hans Sande, har kjempet lenge for norske lønns- og arbeidsvilkår. Nå fortsetter arbeidet med å få vedtatt et så godt regelverk som mulig på Stortinget.

ARBEIDET FORTSETTER: Sjømannsorganisasjonene, her representert ved lederne Hege-Merethe Bengtsson, Kurt Inge Angell og Hans Sande, har kjempet lenge for norske lønns- og arbeidsvilkår. Nå fortsetter arbeidet med å få vedtatt et så godt regelverk som mulig på Stortinget.

Jógvan H. Gardar

I mai la regjeringen omsider fram det etterlengtede lovforslaget som skal sikre norske lønnsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel. Sjømannsorganisasjonene ønsker forslaget velkommen, men slår i sine høringssvar fast at det har betydelige svakheter.

– Helt siden regjeringen tiltrådte har vi jobbet med å få på plass en lov som skal forhindre at det skjer sosial dumping i norsk farvann og sikre at norske redere som bruker norske sjøfolk ikke blir utkonkurrert på hjemmebane. Veien mot rettferdige konkurransevilkår på norskekysten har vært lang, men nå nærmer vi oss en endelig lov, sa fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) da lovforslaget ble lagt fram på selveste 1. mai.

Ikke egen særlov

Årets forslag skiller seg imidlertid fra det regjeringen hadde ute på høring for to år siden. Den gang var planen å innføre en egen særlov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel. Nå er det ikke snakk om en egen lov lenger. 

I stedet er planen:

Å utvide allmenngjøringslovens virkeområde til å omfatte innenriks skipsfart, i hovedsak kystfart og cruise som i det vesentlige skjer mellom norske havner.

Å pålegge rettighetshavere som har tillatelse til å utøve virksomhet i norsk farvann eller på norsk sokkel en plikt til å sørge for at ansatte på skip som yter maritime tjenester til virksomheten har norske lønnsvilkår. Endringene foreslås gjennomført i sektorlovgivning som gjelder for petroleum, havvind, utvinning av havbunnsmineraler, akvakultur eller karbonfangst- og lagring.

– Mer luft enn ost

Regjeringen hevder likevel at substansen i forslaget i stor grad er likt som tidligere. Sjømannsorganisasjonene, som har brukt tiden i etterkant til å gå nøye gjennom forslaget og gjøre klar sine høringssvar, er ikke nødvendigvis helt enige i det. 

– Dette er så langt en jarlsbergost med mer luft enn ost. At en Arbeiderparti-ledet regjering kan fremme et slikt forslag på et så sentralt område for arbeiderbevegelsen er trist, sier forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, Kurt Inge Angell.

– Forslaget om å bruke allmenngjøringsloven til å regulere kystfarten er ikke vår foretrukne løsning, fordi det gir store utfordringer når det gjelder dokumentasjon og kontroll. Men i mangel av et bedre alternativ per nå er dette bedre enn ingenting, legger han til.

– Overordnet er vi fornøyde med at det har kommet et lovforslag, selv om det er svakheter i forslaget og vi selvfølgelig gjerne skulle sett en særlov. Nå må uansett alle gode krefter gå sammen for å sikre at vi får tettet hullene i lovforslaget og får en robust lov gjennom i Stortinget, som sikrer norske sjøfolk rettferdige vilkår, sier administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund.

Ingen enkel løsning

Sjømannsforbundet og Sjøoffisersforbundet har levert et felles høringssvar i samarbeid med LO og forbundet Styrke (IE/FLT), mens Det norske maskinistforbund har levert sitt svar i samarbeid med Unio. Her påpeker de at det fortsatt er et krav om norske arbeidsvilkår, ikke kun norsk lønn som lovforslaget nå legger opp til. Ordet «arbeidsvilkår» inkluderer også regler knyttet til helse, miljø og sikkerhet. De er heller ikke begeistret for at problemet skal løses gjennom endring av allmenngjøringsloven

– Kravet om norske lønns og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann er et krav om at norske sjøfolk skal kunne konkurrere på like vilkår om arbeidsplassene i havrommet i Norge. Norske lønns- og arbeidsvilkår, sammen med en konkurransedyktig refusjonsordning, vil sikre dette. Dette er ikke et lønnskrav, ei heller vil allmenngjøring sikre vår konkurranseevne. Arbeidet mot sosial dumping er viktig og riktig, men det oppfyller ikke kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann, og gjør oss ikke konkurransedyktig til arbeidsplassene i Norge.

– Det er positivt at regjeringen har valgt å gå for sektorlovgivning og ansvarliggjøring av rettighetshaverne, og vi vil gratulere regjeringen med å få dette på plass. Jeg vil videre vise til løsningene næringen for øvrig kom frem til i Holmefjordutvalget, sier administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson.

– Betydelige svakheter

LO og de to andre sjømannsorganisasjonene mener forslaget er lite prinsipielt og har betydelige svakheter. Kritikken av forslaget kan oppsummeres slik:

Krav om norsk lønn må nedfelles tydelig i den enkelte sektorlovgivningen. Det holder ikke med en forskrift som en regjering kan endre uten stortingsbehandling.

Det er ingen grunn til å unnta grupper av skip, eller kategorier av arbeidstakere, kravet om norsk lønn.

Utrykket «maritime tjenester» er uklart og åpner for å kunne omgå kravet om norsk lønn for alle ansatte.

Allmenngjøringsforskriften bør også gjelde skip som opererer på Svalbard.

Skip som opererer i et globalt marked, må ikke kunne omgå den framtidige reguleringen.

Det er også en reell frykt i organisasjonene for at en eventuell ny regjering etter valget kan legge store deler av forslaget i skuffen – uten å behøve å gå gjennom Stortinget. «Krav om norsk lønn må nedfelles i lov. Det holder ikke med en forskrift som en regjering kan endre uten stortingsbehandling», skriver LO i høringssvaret.

Nærings- og fiskeridepartementet er gjort kjent med kritikken i høringssvaret til LO. Statssekretær Even Tronstad Sagebakken ønsker ikke å kommentere kritikken på nåværende tidspunkt og skriver i en e-post til Maritim Logg: 

«Vi ser frem til å gå grundig gjennom alle innspill som kommer før et endelig forslag legges frem.»

14.06.2024